Reparasjon av høreapparater

Reparerer og utfører service på de fleste høreapparater. Kort ventetid. Kan ofte avhjelpes samme dag det tas kontakt.

Hvis feilen er så omfattende at apparatet ikke kan repareres her, må det sendes leverandør.

Alle må betale en servicetakst for tjenesten. Eventuelle reservedeler påkostes av brukeren.
Ved innsendelse av høreapparat til reparasjon hos leverandør må bruker betale for porto.

Reparasjon/Service av høreapparater

Omkostninger ved innsending av høreapparater(vedlagt innstillinger)

Programmering av låneapparater 

Bytte av deler/slanger/ledninger/bend

Bytte av defekte riteledninger. 

Mer informasjon finner du under “priser”-fanen.

 

© 2021 Hørselshjelpen AS  - All rights reserved.