Om Hørselshjelpen AS

Eies av Nann-Helen Hartgen Varsi, Autorisert Audiograf ferdig utdannet i 1996 i samarbeid med hennes mann Per Inge Varsi som står for den daglige driften i firmaet.
Nann-Helen har fra 1996 til 2012 jobbet som audiograf/ledende audiograf på Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Fra 2012-2018 har Nann-Helen jobbet som audiograf for Finnmarkssykehuset Kirkenes, og ledende audiograf for Finnmarkssykehuset, alle avdelinger.

Fra og med 1.februar 2018 avsluttes arbeidsforholdet ved Finnmarkssykehuset for å kunne yte 100% ved Hørselshjelpen AS.

 

Per Inge har lang fartstid innen anleggsfaget men har de senere årene omskolert seg innen audiologien. Han er teknisk ansvarlig og drifter butikken i Kirkenes samt følger opp underavdelinger. Per Inge er også samisktalende.

Hørselshjelpen har fra oppstart i 2013 vært drevet fra hjemmekontor i Bjørnevatn. Fra og med 11.august 2017 betjener vi våre kunder fra butikklokale i Kirkenes sentrum for å kunne avhjelpe brukerne på en enklere måte med å være mer tilgjengelig. Vi tilbyr fullverdig hørselstilbud.

I Kirkenes er vi 1 audiograf og 1 tekniker.

Fra og med 20.januar 2020 har vi hatt kontor i Alta hos Optiker 1, adresse Løkkeveien 19

Butikkadresse Kirkenes: Dr. Wessels gate 5 (bak MX-sport)

 Vi har jevnlige ambuleringsrunder i Finnmark.

Vi gjør oppmerksom på at pr i dag har frittstående audiografer ikke refusjonsrett. Reiseutgifter og egenandeler refunderes ikke av HELFO. 

 

© 2021 Hørselshjelpen AS  - All rights reserved.