Hørselen og støy

NORMAL HØRSEL

Normal hørsel skal ligge omkring 0 – 20 dB på alle frekvenser.

Personer med normal hørsel vil høre alle lyder godt.

Forebyggende tiltak:

Omtrent 10 % av verdens befolkning har hørselstap. Av disse skyldes en tredjedel av hørselstapene en overdreven eksponering av lyd som kunne vært unngått. Antall hørselsskadde er økende – sannsynligvis fordi vi utsetter oss for mer og høyere støy fra musikk, maskiner, trafikk og lignede.

Når en person blir overeksponert for et sterkt lydnivå, kan den følsomme strukturen i det indre øret bli skadet. Dette kan resultere i en permanent hørselsskade. Det kan skje etter en kort, men intens lyd, for eksempel en eksplosjon, eller fra regelmessig eksponering av støy over tid.

Hørselstapet kan følges av tinnitus (øresus), en ringing, summing eller brøling i øret/hodet, som kan avta over tid, være konstant eller periodisk gjennom hele livet.

Litt mer om hvordan vi påvirkes av støy:

Forskjellen mellom lyd og støy kan defineres ved at lyd er ønskelig lyd og støy er uønsket lyd. Det blir derfor opp til hver enkelt å avgjøre om lyden er støy eller ikke.

Om støyen – eller lyden – er skadelig avhenger av to forhold:

1) Støyens kvalitet: Det vil si styrken, frekvenssammensetning, regelmessigheten og varigheten av lyden.

2) Den enkeltes følsomhet: Individuelle forskjeller med bakgrunn i arveanlegg, tidligere sykdommer, alder, kjønn, bruk av legemidler m.m.

Videre har vi tre typer støypåvirkning:

1) Psykisk: Irritasjon på grunn av stadig og gjentatt støy. Dette er ikke nødvendigvis sterk støy, men lyder som forstyrrer – for eksempel når du skal sove. Irriterende støy på arbeidsplassen nedsetter arbeidskapasiteten og prestasjonsevnen, og irritasjonen stiger med lydens styrke. Distinkte høyfrekvente lyder er spesielt forstyrrende.

2) Maskerende: Dette er støy som hindrer øret i å oppfatte andre lydsignaler – for eksempel samtale eller varselsignaler. Denne type støy øker derfor risikoen på arbeidsplassen.

3) Fysisk: For det første påvirkes vi ved at det indre øret skades. Enten ved akutt eller intens støy – for eksempel geværskudd eller kontinuerlig industristøy. Et annet resultat kan være økt blodtrykk, raskere pust og økt produksjon av magesyre. Blodsirkulasjon, søvnrytme og fordøyelse kan bli forstyrret, og man kan oppleve hodepine, muskelspenninger, samt tretthet og ubehag. Dette kan føre til at man blir mindre oppmerksom.

Er du arbeidstaker skal du vite at hver arbeidsplass er ansvarlig for å legge forholdene til rette. Det er opp til hver arbeidstaker å følge anbefalinger når det gjelder bruk av hørselsvern ved støy. For å lese mer om vilkår kan du finne det i arbeidsmiljøloven.

Bruk av ørepropper/støypropper på konserter og andre arenaer der kraftig lyd og støy blir mer og mer vanlig. En kraftig lydimpuls kan være nok til å gi en skade på hørselen.

© 2021 Hørselshjelpen AS  - All rights reserved.